POMORSKA PLATFORMA OFFSHORE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/12/studia-podyplomowe.png Więcej specjalistów od morskiej energetyki wiatrowej.

Więcej specjalistów od morskiej energetyki wiatrowej.

20.12.2022
Emilia Kordek
Emilia
Kordek
20.12.2022

Pomorze jako region z najdłuższą linią brzegową ma świetne warunki do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Kiedy za cztery-pięć lat farmy wiatrowe zmienią krajobraz Bałtyku, będziemy potrzebować wykształconej kadry ze znajomością prawa i planowania przestrzennego oraz umiejętnością zarzadzania potencjałem tej energii.

Specjalistyczne kadry dla offshore

Dwa lata temu samorząd województwa pomorskiego zainicjował powstanie Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku (Platformy Offshore), która obecnie liczy 114 sygnatariuszy. Jej celem jest nie tylko podejmowanie działań na rzecz powstania morskich farm wiatrowych, ale również zabezpieczenie miejsca w procesie inwestycyjnym dla pomorskich przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych związanych z ich powstawaniem. Do końca 2030 mają powstać morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 10 GW, a w kolejnej dekadzie moc się podwoi. Patrząc na dotychczasowe prognozy, pierwsze farmy wiatrowe pojawią się na przełomie 2026/27 roku. Kluczowym aspektem dla rozwoju nowej branży jest zapewnienie kompetentnych kadr.

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: MORSKA ENERGETYKA WIATROWA

Uniwersytet Gdański zaprasza na drugą edycję studiów podyplomowych, których celem jest przygotowanie kadry w specjalistyczną wiedzę z zakresu:

  • prawa w morskiego energetyki wiatrowej,
  • zarządzania potencjałem morskiej energetyki wiatrowej,
  • zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej,
  • kontroli wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych,
  • morskiego planowania przestrzennego,
  • morskiej energetyki wiatrowej w transformacji energetycznej.

Więcej informacji na temat studiów:

Studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa – Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZRUG)

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.