BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/12/Projekt-bez-tytulu-24.jpg Konferencja otwierająca program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Konferencja otwierająca program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

FOT.CANVA.COM
26.01.2023

Zapraszamy na Konferencję otwierającą program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, która odbędzie się 9 lutego br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W wydarzeniu na Pomorzu weźmie udział Pani Elisa Ferreira – Komisarz ds. Polityki Regionalnej, przedstawiciele DG Regio i DG Employment, przedstawiciele administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, uczelni, przedsiębiorców i wielu innych zaproszonych gości.

Komisja Europejska po długich negocjacjach 7 grudnia 2022 r. zatwierdziła program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Przed nami okres wspólnej, intensywnej pracy nad realizacją głównych celów programu: rozwój innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw, redukcja emisji CO2 oraz zwiększenie ekoefektywności energetycznej, budowa najwyższej jakości usług społecznych w zakresie zdrowia, edukacji czy usług skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Konferencja to doskonały moment na zainaugurowanie procesu wdrażania nowego programu regionalnego na lata 2021-2027, a także do dyskusji nad przyszłością Funduszy Europejskich na Pomorzu.

Program

W programie konferencji znajdą się:

  • Wystąpienie Komisarz ds. Polityki Regionalnej Elisy Ferreiry,
  • Wystąpienie Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka,
  • Założenia programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027,

Panele dyskusyjne:

  • Skuteczne Partnerstwo – forma zarządzania programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Gminne Programy Rewitalizacji, Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,
  • Wysokie ceny energii. Negatywne skutki zmian klimatycznych. Fundusze Europejskie w walce z kryzysami,
  • Włączeni w rozwój – Pomorze solidarne społecznie.

Termin i miejsce

Konferencja odbędzie się 9 lutego 2023 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, Pl. Solidarności 1 w godz. 10:00-13:30 w Audytorium ECS.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego „Weź udziałdo 3 lutego br. i potwierdzenie udziału poprzez link aktywacyjny przesłany na adres e-mail podany przy rejestracji. Potwierdzeniem zakwalifikowania uczestnika będzie wiadomość wysłana przez Organizatora na adres e-mail podany przy rejestracji.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie Organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.
Z uwagi na ograniczą liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność Państwa zgłoszeń.

Zapraszamy.

Dodatkowe informacje

  1. Organizator konferencji nie zapewnia miejsc parkingowym uczestnikom wydarzenia.
  2. Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej – nie będzie transmitowana online.
  3. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt

Martyna Sawicka, tel. 58 32 68 175, kom. 502 757 466, e-mail: m.sawicka@pomorskie.eu

Pliki do pobrania

Program konferencji

Konferencja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.