ZIELONA ENERGIA
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/02/co-neutral.png Jaka droga prowadzi do neutralności klimatycznej do 2050 roku?

Jaka droga prowadzi do neutralności klimatycznej do 2050 roku?

fot. Canva
07.02.2024
Emilia Kordek
Emilia
Kordek
07.02.2024

Komisja Europejska postawiła ambitny cel osiągnięcia neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku, kładąc nacisk na redukcję emisji gazów cieplarnianych aż o 90% do 2040 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. W oparciu o najnowsze opinie naukowe i zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego, planowane działania obejmują dekarbonizację przemysłu, zwiększenie produkcji krajowej w sektorach zrównoważonego rozwoju oraz utrzymanie sprawiedliwości społecznej w centrum transformacji.

Unia Europejska planuje zrealizować ambitny scenariusz poprzez:

Wdrożenie przepisów UE do 2030 roku

Komisja nakłada pełne wdrożenie obowiązujących przepisów UE w celu ograniczenia emisji o co najmniej 55% do 2030 roku, stanowiąc kluczowy krok w osiągnięciu długoterminowego celu neutralności klimatycznej.

Dekarbonizację przemysłu

Plan zakłada dekarbonizację przemysłu poprzez wykorzystanie istniejących mocnych stron, takich jak energia wiatrowa i elektrolizery, oraz przedstawienie nowych środków zarządzania emisjami dwutlenku węgla.

Zwiększenie produkcji krajowej w sektorach zrównoważonego rozwoju

Przewiduje się zwiększenie produkcji krajowej w sektorach wzrostu, takich jak baterie, pojazdy elektryczne, pompy ciepła i ogniwa słoneczne, aby zrównoważyć import paliw kopalnych.

Utrzymanie sprawiedliwości społecznej w centrum transformacji

Komisja koncentruje się na utrzymaniu sprawiedliwości społecznej, wspierając słabsze społeczności, regiony i przedsiębiorstwa poprzez narzędzia takie jak Społeczny Fundusz Klimatyczny i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Otwarty dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami

W dążeniu do celu neutralności klimatycznej, Komisja zapowiada prowadzenie otwartego dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, od rolników i przedsiębiorstw po partnerów społecznych i obywateli.

Komisja Europejska podkreśla potrzebę podjęcia natychmiastowych działań, aby zwiększyć odporność Europy na zmiany klimatyczne i zmniejszyć jej zależność od importu paliw kopalnych. Cel redukcji emisji o 90% do 2040 roku ma również na celu wspieranie europejskiego przemysłu, inwestorów i obywateli w podejmowaniu zrównoważonych decyzji. Teraz planowany cel będzie przedmiotem dyskusji z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi, prowadząc do wniosków ustawodawczych mających na celu implementację tego ambitnego planu. Europejskie prawo o klimacie, wpisane w Europejski Zielony Ład, stanowi kluczowy krok w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Źródło: Komisja Europejska

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.