BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/06/interizon.png Interizon Innovation Night 2024: spotkanie pełne innowacji i przyszłościowych rozwiązań w Gdańsku

Interizon Innovation Night 2024: spotkanie pełne innowacji i przyszłościowych rozwiązań w Gdańsku

11.06.2024

6 czerwca 2024 r. w Gdańsku odbyło się wyjątkowe wydarzenie: Interizon Innovation Night, które zorganizowane jest przez Pomorski Klaster ICT Interizon. Spotkanie to zgromadziło czołowych przedstawicieli branży technologicznej, przedsiębiorców, naukowców oraz innowatorów, aby wspólnie dyskutować o przyszłości technologii.

Interizon Innovation Night to dowód na to, że współpraca i wymiana wiedzy w ramach klastrów technologicznych przynosi wymierne korzyści dla całej branży. Wydarzenie było nie tylko okazją do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań, ale także platformą do promowania równości i inkluzywności. Spotkanie w Gdańsku pokazało, że przyszłość technologii jest nierozerwalnie związana z wartościami otwartości i różnorodności.

Otwarcie spotkania

Wydarzenie otworzył Prezes Zarządu Fundacji Interizon Jarosław Parzuchowski, który przywitał uczestników i przedstawił harmonogram spotkania. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie klastra Interizon jako jednego z najdynamiczniej rozwijających się klastrów w Polsce, a także jego rolę jako Krajowego Klastra Kluczowego.

Prezentacje uczestników Klastra Interizon

Spotkanie obfitowało w interesujące prezentacje, podczas których członkowie klastra Interizon dzielili się swoimi osiągnięciami i nowatorskimi rozwiązaniami.

Wśród prezentacji znalazły się:

  • „Key Success Factors for US Soft Landing” – NCBR-Nevada Acceleration Program
  • „Przykłady zastosowań innowacyjnych i autorskich rozwiązań IoT do poprawy efektywności przedsiębiorstw” – Softgent Sp. z o.o.
  • „Wdrożenie narzędzi Business Intelligence dla celów budowy wskaźników efektywności procesu produkcyjnego z wykorzystaniem skonsolidowanych danych z systemów ERP, RCP i Kontroli Jakości” – VEMCO Sp. z o.o.
  • „AI w misji wsparcia ludzkości i nie tylko … – przykłady realnych wdrożeń” – Solverica PL
  • „PLATAN SPE – Ethernet jednoparowy z PoE” – Platan Sp. z o.o. Sp.k.
  •  „Mariaż sportu z technologią: Jak migracja do chmury AWS zrewolucjonizowała działalność Roboticket” – Tenesys Sp. z o.o.
  • „Informacje o wynikach projektu NCBiR dotyczące rozwoju komponentów NCBiR i misji z firmą Creotech w połowie 2025 roku” – WiRan Sp. z o.o.
  • „Glass-Link – komunikacja bezprzewodowa w przemyśle przyszłości” – Glass-Link Sensor Networks Limited

Klaster Interizon w projekcie DEBUTING

Prezes Jarosław Parzuchowski przedstawił również aktywność klastra Interizon jako interesariusza w projekcie „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences” (DEBUTING), realizowanego w ramach programu Interreg Europa 2021 -2027. Projekt DEBUTING ma na celu tworzenie polityk wspierających równość płci w przemyśle i usługach oraz opracowywanie innowacyjnych modeli biznesowych. W ramach wsparcia klaster Interizon przygotowuje również ekspercką prezentację dotyczącą konkurencyjności firm zrzeszonych w klastrach w kontekście polityk równościowych, która zostanie przedstawiona 12 czerwca 2024 r. podczas spotkania międzyregionalnego DEBUTING w Gdańsku.

Więcej informacji o działaniach realizowanych w ramach DEBUTING można znaleźć na stronie Interreg Europa.

Dyskusja i podsumowanie

Po prezentacjach odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy mogli zadawać pytania i dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem i zapowiedzią kolejnych inicjatyw klastra Interizon.

Interizon Innovation Night okazało się inspirującym wydarzeniem, pełnym wartościowych prezentacji i dyskusji na temat przyszłości technologii i równości w biznesie.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.