ZIELONA ENERGIA
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/07/wiatr.png Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa. Studia podyplomowe online

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa. Studia podyplomowe online

fot. Canva
17.01.2024

Niebawem rusza III edycja studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa na Uniwersytecie Gdańskim. W programie studiów między innymi prawo i bezpieczeństwo w morskiej energetyce wiatrowej, zarządzanie potencjałem MEW, zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej, kontrola wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych, czy morskie planowanie przestrzenne.

Kierunek organizowany jest przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG i Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG. To studia z dużym potencjałem, kształcące kadry dla jednego z najszybciej rozwijających się sektorów energetycznych w Polsce, w Europie i na świecie.

Partnerstwo wspierające: Polenergia SA

Studia skierowane są do osób, które posiadają co najmniej tytuł licencjata i zainteresowane są pracą w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, a także wszystkich tych, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w tym obszarze.

Program studiów obejmuje 195 godzin. Podczas zajęć słuchacze mają możliwość zapoznania się m.in. z takimi zagadnieniami, jak: prawo w morskiej energetyce wiatrowej, bezpieczeństwo w morskiej energetyce wiatrowej, zarządzanie potencjałem morskiej energetyki wiatrowej, zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej, kontrola wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych, morskie planowanie przestrzenne czy morska energetyka wiatrowa w transformacji energetycznej. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych w morskiej energetyce wiatrowej.

Dlaczego warto studiować?

Morska energetyka wiatrowa jest nowopowstającym sektorem gospodarki w Polsce. Jest szansą na rozwój zawodowy oraz rozwój społeczno-gospodarczy regionu pomorskiego i całej Polski.

Sektor MEW wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z rozwojem energetyki opartej na morskich źródłach odnawialnych i w ciągu najbliższych kilku lat wygeneruje setki nowych miejsc pracy. Realizacja ambitnych planów budowy morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego może być zrealizowana dzięki odpowiednio wyszkolonym kadrom sektora offshore.

Potrzebni są wyspecjalizowani pracownicy z wielu branż bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z MEW, w tym również specjaliści zatrudnieni w administracji publicznej, podmiotach prywatnych i organizacjach pozarządowych.

Do kogo skierowana jest oferta?

Oferta studiów podyplomowych „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa” jest skierowana do:

Pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w szczególności sektora energetycznego i technologicznego

Pracowników administracji publicznej, zwłaszcza zajmujących się energetyką, polityką energetyczną, inwestycjami, zarządzaniem projektami, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu prawa w morskiej energetyce wiatrowej, morskiego planowania przestrzennego oraz procesów administracyjnych związanych z inwestycjami w morską energetykę wiatrową, w tym także z zakresu komunikacji i relacji z interesariuszami

Pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się morską energią odnawialną i ochroną środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju

Osób poszukujących możliwości przekwalifikowania do pracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Gdańskiego

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.