BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/01/przyciaganie-inwestycji.jpg Nowa strategia przyciągania inwestycji zagranicznych

Nowa strategia przyciągania inwestycji zagranicznych

05.01.2023
Tatiana Guder
Tatiana
Guder
05.01.2023

Zmiany klimatyczne, inflacja, wojna w Ukrainie, konflikty handlowe to kluczowe czynniki, które kształtują aktualną politykę inwestycyjną dużych firm. Aby reagować na zmieniające się potrzeby bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), Invest in Pomerania wspólnie z Bankiem Światowym opracowały strategię działań na lata 2023-2027. Strategia ta stawia w centrum uwagi inwestorów działających w usługach dla biznesu i IT, przemyśle offshore oraz elektromobilności.

Główne sektory inwestycyjne

Invest in Pomerania została powołana w 2011 roku, aby zwiększyć skuteczność pozyskiwania inwestycji zagranicznych dla województwa pomorskiego. Inicjatywę utworzyły władze samorządowe województwa, największe miasta i gminy oraz kluczowe instytucje otoczenia biznesu, które powierzyły koordynację jej prac Agencji Rozwoju Pomorza. Pierwszą strategię opracowaną przez konsorcjum PwC oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, oparto wtedy na zbadaniu potencjału inwestycyjnego oraz koncentrację na 6 sektorach priorytetowych.

Nowa strategia przygotowana we współpracy z Bankiem Światowym wyznacza sektory o wysokim potencjale wzrostu i atrakcyjności inwestycyjnej na Pomorzu, do których należą:

 • międzynarodowe usługi biznesowe (SSC i BPO)
 • technologie cyfrowe (oprogramowanie i usługi IT)
 • zaawansowana technologicznie działalność projektowa i wytwórcza (półprzewodniki)
 • mobilność (części i wyposażenie samochodowe)
 • energia odnawialna (morska energetyka wiatrowa)

Nowe instrumenty na wymagające czasy

Raport Banku Światowego jest ważnym drogowskazem na przyszłość. Fundamentem tych kluczowych działań jest Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego, w której określono ramy instytucjonalne IiP oraz model realizacji usług.

Strategia przyciągania inwestycji zagranicznych przewiduje sześć strategicznych priorytetów/obszarów, w których definiuje kluczowe działania jakie powinny zostać podjęte:

 1. Produktywność – skupienie się na BIZ intensywnie wykorzystujących zaawansowane technologie i wiedzę, promowanie powiązań miedzy BIZ a lokalnymi firmami oraz współpraca ze środowiskiem akademickim i wspieranie rozwoju talentów.
 2. Wartościowe miejsce pracy – promowanie BIZ, które tworzą wysokopłatne miejsca pracy oraz wspieranie rozwoju talentów i pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników z kraju i zagranicy.
 3. Podregiony – promowanie BIZ poza obszarem Trójmiasta, jak również na wspieraniu powiązań pomiędzy projektami BIZ a lokalnymi firmami.
 4. Łańcuch wartości – promowanie BIZ zorientowanych na działalność eksportową i wysoką efektywność, wspieranie opartego na klastrach dialogu publiczno-prywatnego na rzecz wewnętrznej konkurencyjności regionu.
 5. Gospodarka nisko-emisyjna – promowanie ekologicznych / niskoemisyjnych BIZ na BIZ w sektorze usług, wspieranie wykorzystania lub produkcji czystych technologii oraz BIZ w sektorze energii odnawialnej.
 6. Włączenie społeczne – promowanie BIZ, które dają możliwości zatrudnienia kobiet, migrantów i osób starszych.

 

Wzrost efektywności Invest in Pomerania w proponowanych obszarach zaowocuje zwiększeniem satysfakcji i zaufania inwestorów, a w konsekwencji wzrostem gospodarczym regionu poprzez pozyskanie nowych i rozwój dotychczasowych inwestycji na Pomorzu.

Zapraszamy do lektury raportu.

 1. Raport-Ocena-skutków-oddziaływania-inicjatywy-Invest-in-Pomerania
 2. Wkład-do-strategii-BIZ-Invest-in-Pomerania.pdf
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.