BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/11/gryf2022_016-scaled.jpg Kto zyskuje na uczeniu się przez całe życie?

Kto zyskuje na uczeniu się przez całe życie?

fot. Piotr Połoczański
15.11.2022

Kto zyskuje na uczeniu się przez całe życie? Pracownik, czy pracodawca?

Świat pracy się zmienia, zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. Normą staje się ciągłe dostosowywanie do zmieniających się warunków, a koniecznością uczenie się przez całe życie. Z jednej strony rozwój nowych technologii, digitalizacja procesów produkcji, usług, sprzedaży, sztuczna inteligencja, zmuszają przedsiębiorców do wdrażania nowego modelu zarządzania organizacją. Z drugiej strony stawiane są inne wymogi pracownikom.  Jak zatem kształcić i zachęcać ludzi do ciągłego uczenia się? Czy dzięki kształceniu i doskonaleniu umiejętności przedsiębiorstwa budują swoją przewagę konkurencyjną?

 Te zagadnienia poruszyli zaproszeni goście  podczas debaty pt. „Doskonalenie umiejętności kluczem do rozwoju firmy na rynku”.  Celem dyskusji było pokazanie pracodawcom korzyści płynących z realizacji idei uczenia się przez całe życie, która umożliwia rozwój umiejętności i kompetencji pracowników.  Warto spojrzeć na firmę jako organizację uczącą się, z uwzględnieniem potrzeby rozwoju kompetencji i umiejętności lidera.

Gdzie i kiedy?

Debata odbyła się 17 listopada o godzinie 16:00 w Operze Bałtyckiej w ramach gali Konkursu Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy 2022,  poniżej transmisja z debaty.

 

Z kim rozmawialiśmy?

Prowadząca wydarzenie:

Małgorzata Gawrycka – Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na takich zagadnieniach, jak rynek pracy, zmiany demograficzne i ich wpływ na funkcjonowanie rynku pracy, udział pracy w dochodzie narodowym, substytucja pracy i kapitału. Autorka (lub współautorka) ponad 90 prac naukowych, ekspert w projektach, w tym  ekspert w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, obszar Zasoby pracy, Marszałek Województwa Pomorskiego (2020). Członek Rady Naukowej czasopisma naukowego.

Prelegenci:

  • Wojciech Iwulski – założyciel i Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Interim Managementu (FRIM). Absolwent Wydziału Ekonomicznego UG oraz Programu Executive MBA Uniwersytetu Illinois w USA. Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą i rozwojem organizacji w MŚP. Główne obszary do współpracy: budowanie i wdrażanie strategii firmy, restrukturyzacja w obszarze Sprzedaży i Zakupów, konsultacje dla kadry managerskiej w niezbędnych obszarach operacyjnych.
  • Elżbieta Kochanowska – pracownik mBanku, specjalizuje się w komunikacji wewnętrznej, rozwojem kompetencji oraz budowaniem doświadczenia pracownika. Od 6 lat, jako HR Bussines Partner, wspiera menedżerów we wszystkich tematach HR-owych m.in. kadrowych, rekrutacyjnych, motywowania i angażowania pracowników oraz rozwoju. W TOP5 swoich talentów Gallupa ma rozwijanie innych oraz uczenie się.
  • Krzysztof Świętalski – doradca zawodowy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku, specjalizuje się w doradztwie  z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej, przygotowania klientów do rekrutacji i rozwoju zawodowego pracowników. Współtworzy przedsięwzięcia we współpracy z instytucjami rynku pracy i pracodawców. W swojej pracy, jako kluczowy atut wykorzystuje kreatywność i techniki pracy twórczej, co pomaga mu w rozwiązywaniu problemów.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.